Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

sikorski mini

Gen. Władysław Eugeniusz Sikorski - inżynier, działacz niepodległościowy, wybitny żołnierz i mąż stanu wdramatycznym dla Polski okresie stał się symbolem ciągłości istnienia państwa. Pragnął działać realnie i odcisnąć ślad swej działalności w polityce światowej. Podniesienie międzynarodowego prestiżu Polski mimo jej klęski w wojnie  zNiemcami, było nieprzemijającą zasługą W. Sikorskiego. Jako premier i naczelny wódz walczących poza krajem Polskich Sił Zbrojnych budził w uciemiężonej Ojczyźnie otuchę, umacniając wolę oporu i przetrwania aż po ostateczne zwycięstwo nad okupantem.
Urodzony 20 maja 1881 r. należał do pokolenia, którego losy, tak jak wielu wybitnych ludzi tego okresu, związane były z całokształtem spraw polskich- odradzaniem się dążeń do wyzwolenia narodowego.
Z domu rodzinnego wyniósł patriotyzm, potrzebę nowej myśli politycznej i pragnienie czynu. W okresie nauki w gimnazjum oraz na studiach włączył się aktywnie do życia organizacji młodzieżowych. Był jednym z założycieli kółek samokształceniowych w gimnazjum. Uważał, ze główny nacisk położyć należy na konieczność pogłębienia nurtu życia wewnętrznego młodzieży, na przygotowanie do walki czynnej o niepodległość. Wskazań szukał w ideologii romantyków polskich, w hasłach Mickiewicza; "pracować dla dobra Ojczyzny, szerzyć naukę i cnotę a odrzucać egoizm i złą wolę". Oprócz literatury pięknej nadal żywo interesował się filozofią, socjologią i ekonomią. Samodzielnie i bardzo gruntownie studiował dzieła przedstawicieli różnych kierunków nauk społecznych. Jednak główną treść jego życia stanowiła działalność polityczna i wojskowa. Ten zręczny polityk i gorący patriota w żadnej chwili nie przestawał orędować w sprawie ojczystej. Nie dawał nigdy za wygraną, przeciwnościom przeciwstawiał niewyczerpany optymizm, który wypływał z poczucia własnych możliwości, zasobów pomysłowości, energii i pracowitości.
Katastrofa gibraltarska 4 lipca 1943 r. wstrząsnęła do głębi narodem polskim. W świadomości Polaków, walczących o biologiczne przetrwanie, zapisał się jako gorący patriota i zaangażowany bojownik sprawy polskiej w latach II wojny światowej. Dla tych licznych rzesz Polaków, którzy walczyli na emigracji i w kraju o wyzwolenie Ojczyzny - był symbolem suwerenności Polski. Będąc sternikiem sprawy polskiej w najtrudniejszym okresie naszych dziejów - dobrze zasłużył się Ojczyźnie. Ta wspaniała postawa człowieka, obywatela, patrioty i gorliwego demokraty kształtuje nasze umysły i serca w każdym dniu szkolnym. Z historii jego życia uczymy się bohaterstwa i patriotyzmu.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech