Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

     Dzień 21 października 1973 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii wsi Rakołupy, Horodyska i sąsiednich miejscowości. W dniu tym odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę Szkoły Podstawowej w Rakołupach. Na uroczystość tę czekano wiele lat. Dopiero rok 1973 uwieńczył kilkuletnie starania Społecznego Komitetu Budowy SP w Rakołupach. Spełniły się marzenia i nadzieje dzieci, nauczycieli i tutejszego społeczeństwa. (...)
     Radość swą tutejsi uczniowie zawdzięczają przede wszystkim pułkownikowi LWP Henrykowi Radomskiemu, który dołożył wielu starań i trudu, by urzeczywistnić nasze marzenia. (...)
Na uroczystość przybyło wielu gości, bardzo licznie miejscowe społeczeństwo i młodzież szkolna. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów SP w Horodysku oraz wojskowa orkiestra z WOP z Chełma. W dowód wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty przybyłym gościom. Dużo wysiłku i starań w przygotowanie uroczystości wmurowania Aktu Erekcyjnego włożyli nauczyciele SP Horodyska, Pliskowa i Rakołup Dużych: dyr. Krystyna Potocka, Henryk Potocki, Halina Mazur, Bolesław Mazur, Adolf Dobosz, Edmund Jonak i Mieczysław Zosiuk.
Pierwszy dzwonek w nowej szkole zabrzmiał 1 września 1974 roku. Do nauki przystąpiło 123 uczniów. W skład grona pedagogicznego weszli: Krystyna Potocka – dyrektor szkoły, nauczyciele: Jan Henryk Potocki, Bolesław Mazur, Halina Mazur, Lucyna Komacka, Kazimiera Zosiuk, Mieczysław Zosiuk, Adolf Dobosz, Irena Sawa, Edmund Jonak, Grażyna Jonak.
     maja 1988r. w 14 rocznicę swego istnienia, szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię Władysława Sikorskiego. Wręczenia sztandaru dokonał poseł Ziemi Chełmskiej i mieszkaniec Rakołup Dużych – Tomasz Adamczuk. Poza sztandarem szkoła otrzymała również popiersie generała wykonane przez profesora Bogdana Chmielewskiego z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Sikorczyk zamieszkały w Chełmie – Bogusław Sachar ofiarował rzeźbę przedstawiającą gen. Władysława Sikorskiego, a Zbigniew Markiewicz przekazał pamiątkowy medal z popiersiem generała, wykonanym z okazji 100 rocznicy urodzin.
     Od 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu oświaty, w wyniku której okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Nowym elementem było wprowadzenie systemu zewnętrznych egzaminów, przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy sprawdzian na zakończenie szóstej klasy odbył się w roku 2002. Od 1 września 2002r. jedenastu absolwentów naszej szkoły mogło kontynuować naukę w trzyletnim gimnazjum. Na terenie gminy powstało Publiczne Gimnazjum w Sielcu.
     W kolejnych latach, w związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi dotykającymi przeważnie obszarów wiejskich, zmniejszała się liczba uczniów w szkole. W roku szkolnym 2007/2008 było ich tylko 60. Przyszłość szkoły była niepewna. Rada Gminy Leśniowice w dniu 15 marca 2012 r. pojęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Rakołupach.

Dyrektorzy szkoły:
Krystyna Potocka       1974 – 1977
Bolesław Mazur          1977 – 1979
Barbara Zdunek          1977 – 1980
Bolesław Mazur          1980 – 1985
Irena Sawa                 1985 – 1991
Zbigniew Koziński       1991 – 2004
Anna Kowal                2004 – 2012

     Rodzice i nauczyciele i pracownicy różnych instytucji z terenu Gminy Leśniowice, szukający alternatywnych rozwiązań dla funkcjonowania oświaty w gminie, podjęli decyzję o założeniu stowarzyszenia, którego głównym celem byłoby prowadzenie działalności oświatowej. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 17 stycznia 2012r. Uchwałą Nr 1/2012 powołało Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe. W dniu 24 kwietnia 2012r.  Wójt Gminy Leśniowice wydał pierwszą decyzję zezwalającą stowarzyszeniu na prowadzenie szkoły  W dniu 30 kwietnia 2012r. Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego zwrócił się do dyrektora likwidowanej szkoły o wyrażenie zgody na używanie nazwy szkoły wraz z imieniem. Po uzyskaniu zgody Walne Zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego podjęło uchwałę nadającą prawo posiadania sztandaru.
     Niestety, mimo zgody rodziców, nauczycieli i władz gminy, taka koncepcja funkcjonowania szkoły miała przeciwników. Ostatecznie Wójt Gminy Leśniowice wydał kolejne dwie decyzje zezwalające na prowadzenie szkoły, z których dopiero ostatnia z dnia 15 grudnia 2012r. nie została unieważniona przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i dawała Leśniowskiemu Stowarzyszeniu Oświatowo-Samorządowemu prawo do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Rakołupach. Rok szkolny 2012/2013 był bardzo trudny, naznaczony licznymi kontrolami różnych instytucji. Jednak przy wielkim wsparciu rodziców, dyrekcja szkoły i nauczyciele robili wszystko aby nerwowej atmosfery nie odczuli uczniowie.
     Od 1 września 2012r. Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach prowadzona jest przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe. Pamiętamy o dorobku „poprzedniczki”. Przejęliśmy Jej imię, sztandar i hymn. Kultywujemy tradycje i obrzędy. Dzień Patrona Szkoły obchodzimy również 20 maja. Jesteśmy szkołą publiczną.

Źródło:
   - Kronika szkoły
   - „Jednodniówka” maj 2005 oprac. Halina Kozińska
   - Dokumenty szkoły
Zebrała: Anna Kowal

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech